Hoofdpagina

Uit Fantastische Vertellingen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze wiki-omgeving is opgezet door de Stichting Fantastische Vertellingen. Het doel ervan is duidelijkheid te verschaffen over de publicaties van deze non profit-organisatie en over de mensen die daaraan bijdragen, waaraan ook aandacht wordt geschonken tijdens evenementen, waarbij men bij elkaar komen kan.

Er is voorzien in een overzicht van alle →uitgaven en daarnaast ook in een alfabetisch overzicht, met daarop alle →auteurs en kunstenaars. Er is ook werk gaande om te komen tot een alfabetisch overzicht van alle →verhaaltitels. Omdat we nogal wat boeken, tijdschriften et cetera bespreken in de tijdschriften, is er ook van alle →besprekingen een alfabetisch overzicht beschikbaar. Bij dit overzicht van alle →boekbesprekingen is het overzicht zowel gesorteerd op boektitel, als op naam van de (hoofd)auteur.

De omgeving is nog volop in ontwikkeling en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De wiki is louter informatief bedoeld, maar niet als referentiekader.

Op termijn is het de bedoeling via deze wiki zoveel mogelijk algemene informatie te ontsluiten over oorspronkelijk Nederlandstalige fantastische kunstenaars en auteurs – dus daarmee ook over deze groep met alle activiteiten buiten de omgeving van de Stichting Fantastische Vertellingen om. Die stichting is immers geen eiland, losstaand van al het overige.

Maar vooralsnog heeft de wiki-samensteller de handen meer dan vol aan de veertig jaren geschiedenis, die met de stichting verbonden is. Er zijn gedurende deze vier decennia tientallen boeken, tijdschriften, objecten, bijeenkomsten, documentaires et cetera voorbij gekomen, waaraan een alles bij elkaar enorme groep individuen verbonden is, samenwerkte. Dat als begin nemen is op zichzelf al een nobele doelstelling.

De verdere uitbreiding zal daarna ongetwijfeld nog wel volgen. Te denken valt aan een wat uitgebreidere beschrijving van de diverse auteurs en kunstenaars, waar mogelijk met een (pas)foto daarbij. Maar bij dat laatste moet natuurlijk nog wel vooraf met alle betreffende individuen (één voor één) contact opgenomen worden, teneinde vast te stellen of zij daar toestemming voor willen geven.

FV57 3D.gifOmslag FV-56.gifOmslag FV 55.gifOmslag FV-54.gifOmslag FV-53.pngGanymedes-12 3D.jpgTjonge16 3D.gifFV52.gif